Özgeçmiş

Prof. Dr.
Aslıhan Gürbüz

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Eğitim

 • Tıbbi Biyokimya Profesörlüğü

  1 Ekim 2011

 • Tıbbi Biyokimya Doçentliği

  13 Mart 2006

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi

  2001 - 2006

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

  1998 - 2001

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  1991 - 1997

Kitaplar

Toksikoloji ve Terapötik İlaç İzleminde Hatalı Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Antiepileptikler ve Toksik Etkileri (2018)

Temel ve Klinik Biyokimya / DNA Hasarları (2018) (Ders Kitabı) 

Temel ve Klinik Biyokimya / Eikozanoidler (2017) (Ders Kitabı) 

Temel ve Klinik Biyokimya / Hemoglobinler ve Hemoglobinopatiler  (2017) (Ders Kitabı) 

Temel ve Klinik Biyokimya / Plazma Lipoproteinleri ve Metabolizmaları (2017) (Ders Kitabı) 

Temel ve Klinik Biyokimya / Hemoproteinler (2017) (Ders Kitabı) 

Fundamentals of Forensic Science (2016) (Kitap Tercümesi)

Tomato Juice Prostate Cancer and Adenosine Deaminase Enzyme (2008)

Nutraceuticals in Cancer Process (2007)

Tomato and Cancer (2007)

Garlic in Cancer Process (2007)